Klachten

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Denote dan kan/kunnen deze zich wenden tot de compliance officer van Denote, de heer Willy Feller via willy@denote.nu, dan wel de heer Niek de Vries via niek@denote.nu, kwaliteitsbepaler van Denote. U kunt hierbij ook gebruikmaken van het formulier op de website.

 

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde
zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding
vertrouwelijk behandelen.