Een frisse kijk op de nieuwe economie

De snelheid waarmee de wereld – en de economie – verandert wordt steeds groter. Verandert u snel genoeg mee? Denote ondersteunt en adviseert met een frisse en scherpe blik op voor u belangrijke fiscale en financiële zaken. Om u succesvol te laten ondernemen in de nieuwe economie.

 

Wij houden van gecontroleerde snelheid en niet van ellenlange trajecten. We managen een traject heel doortastend. En zijn flexibel als er meegedacht en -gewerkt kan worden aan de groei van uw bedrijf.

Denk vooruit

Accountancy gaat al lang niet meer alleen over terugkijken. Op basis van de cijfers van het verleden en de inzichten in trends en toekomstige ontwikkelingen geven wij u middelen om juist vooruit te kijken en uw ondernemersvisie en plannen te staven. Denote heeft alle expertise in huis om u pro-actief van dienst te zijn.

Digitale transformatie

Accountancy gaat over data. Data slim analyseren en interpreteren geeft u inzichten voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij helpen u daarbij.

Positie van uw onderneming in uw branche

Als ondernemer staat u elke dag voor belangrijke beslissingen. Denote staat u hierin bij. Daarom attenderen we u op onze MKB-branchescan. Wanneer u de scan maakt, krijgt u een persoonlijk rapport met de positie van uw onderneming ten opzichte van andere ondernemers in uw branche.

 

Deze scan duurt enkele minuten en geeft u informatie over het verleden én de toekomst! Wat zijn de investeringsplannen van uw branchegenoten voor het komende jaar? Wat zijn uw persoonlijke kansen, bedreigingen en kpi’s (kritische prestatie indicatoren)? U krijgt na het invullen van de scan direct een persoonlijk rapport.

 

Mocht u vervolgens vragen hebben over de uitkomsten of wilt u een uitgebreid benchmarkrapport, stel uw vragen dan gerust aan ons. Ons kantoor neemt deel aan Branche in Zicht, een platform van onze koepelorganisatie SRA, waarmee wij over unieke kengetallen in uw branche beschikken. Wij kunnen dus samen met u uw kansen voor het komende jaar in kaart brengen, specifiek binnen uw branche. Een persoonlijk advies waarmee u als ondernemer weer steviger in uw schoenen staat.

Denk vooruit

Wilt u meer weten en kennismaken met ons team?