Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd...

Loonkostenvoordelen Om voor loonkostenvoordelen (LKV) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd...

De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer...

Wij zullen vooral ingaan op de relatie tussen werkgever en werknemer (waarbinnen de bijtelling ook geldt voor dga’s), maar het...

Schenking Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen, is het schenken van geld. Dit kan op...

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod. Eigenwoninglening, aflossing...