Als werkgever bent u voor de werknemersverzekeringen ingedeeld bij een sector. De hoogte van de premies verschilt per sector. Bij...

Gebruik van vervangingswaarde Wettelijk is bepaald dat de WOZ-waarde van een bedrijfsgebouw gelijk is aan de vervangingswaarde als deze hoger is...