Advieswijzers

Loonkostenvoordelen Om voor loonkostenvoordelen (LKV) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd...

De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer...

Wij zullen vooral ingaan op de relatie tussen werkgever en werknemer (waarbinnen de bijtelling ook geldt voor dga’s), maar het...

Schenking Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen, is het schenken van geld. Dit kan op...

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod. Eigenwoninglening, aflossing...

Hierbij moet u denken aan: ontslagregels transitievergoeding Ook zullen de beide compensatieregelingen transitievergoeding - zoals die vanaf 1 april 2020 respectievelijk 1 januari...

Rijdt u in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren...

Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat 6 tot 4 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum in. Dit wordt de flexibiliseringsperiode...